PËR NE

ROYAL IMAGING CENTER

“𝐷𝑖𝑎𝑔𝑛𝑜𝑧𝑎 𝑒 𝑠𝑎𝑘𝑡𝑒̈, ҫ𝑒𝑙𝑒̈𝑠𝑖 𝑖 𝑚𝑗𝑒𝑘𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑡𝑒̈ 𝑠𝑢𝑘𝑠𝑒𝑠𝑠ℎ𝑒̈𝑚”.
𝐑𝐨𝐲𝐚𝐥 𝐈𝐦𝐚𝐠𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 është qendër diagnostike e cila falë stafit profesional me një përvojë evropiane, si dhe e pajisur me aparaturën më inovative mundëson diagnostikimin e saktë dhe të shpejtë të sëmundjeve të ndryshme.
Disa nga shërbimet tona janë:
☑️ 𝐑𝐞𝐳𝐨𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞̈ 𝐦𝐚𝐠𝐧𝐞𝐭𝐢𝐤𝐞 – 𝐌𝐑𝐈.
☑️ 𝐓𝐨𝐦𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢 𝐞 𝐤𝐨𝐦𝐩𝐣𝐮𝐭𝐞𝐫𝐢𝐳𝐮𝐚𝐫 – 𝐂𝐓.
☑️ 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚𝐬𝐨𝐧𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢 𝐝𝐢𝐚𝐠𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢𝐤𝐞.
☑️ 𝐃𝐄𝐗𝐀 (𝐝𝐞𝐧𝐬𝐢𝐭𝐨𝐦𝐞𝐭𝐫𝐢𝐚 𝐞 𝐤𝐨𝐜𝐤𝐚𝐯𝐞).
Këto shërbime mund të realizohet në Royal Imaging Center me teknologjinë më moderne të fjalës së fundit.
Rezultati mirret me të përfunduar ekzaminimi. Interpretimi bëhet nga mjeku specialist dhe në bazë të rezultatit bëhet trajtimi sipas protokoleve ndërkombëtare.
Për të kryer këto ekzaminime ju ftojmë që paraprakisht të caktoni termin në numrat tanë të telefonit.
+ 383 45 191911 ( Viber )
+ 383 38 742845
+ 383 49 194888
Ju mirëpret stafi i Royal Imaging Center

Thirr Tani!

Cakto termin në numrin: +383 45 191 911 (Viber)