Dr. Flamur Mushica

Radiolog konsultant & Shef i ekipit
Flamur Mushica
Murgenthalstrasse 7
4900 Langenthal
079 198 15 26
[email protected]
[email protected]
Datèlindja: 28.07.1974, Gjilan , Republika e Kosovès
I martuar, baba i dy fèmijève
Aktiviteti profesional
qè nga 01.06. 2009 Specialist Radiologjisè diagnostike
SRO Langenthal , Bern, Zvicèr
qè nga viti 2010 Antar i rregullt i ESR*,
qè nga viti 2017 Antar i rregullt i ESOI**
qè nga viti 2017 Pèrfaqèsues i shoqatès sè Radiologève
tè Kosovès nè komitetin shkencor tè ECR
qè nga viti 2017 Pèrgjegjès pèr Radiologjiné onkologjike dhe
Intervente nè SRO Langenthal
Qè nga viti 2018 Antar junior i ECIO ***
Studimet dhe Pèrvoja profesionale
2007-2009 Specialist i Radiologjisè diagnostike nè
SRGJ ( spitali regjional i Gjilanit) dhe nè
QKUK
2003-2007 Specializimi i Radiologjisè nè Prishtinè, Tiranè
( 6 muaj), Minhen Gjermani (3 muaj) dhe Turqi
(Edirne ) 1 muaj.
2001-2003 Mjek i pérgjithéshém né QKMF-Gjilan dhe Bresalc
1993- 2000 Fakulteti i mjeksisé né Prishtiné
1989- 1993 Shkolla e mesme e mjekésisé, Gjilan
1981- 1989 Shkolla fillore “Selami Hallaqi“Gjilan
Gjuhèt
Shqip Gjuha amètare Anglisht Gjermanisht Serbokroatisht
Kompjuteri dhe tè ngjashme
Office, Programe tè ndryshme profesionale si tè Windovsit ashtu edhe tè iOS. ANA+ , PACS, KISIM, SYNGO VIA Siemens etj
Té tjera Filmi, muzika, sporti

Socials