Dr. Jeton Alimi –

Radiolog

Emri : Jeton Mbiemri: Alimi

Adresa: Enver Miftari,31, 60000 . Gjilan, Kosovë

Data e lindjes: 25.11.1983

Statusi martesor: i martuar

Kombësia: kosovar

Tel.: +383 44 376 507

E-Mail: [email protected]

Përvojë profesionale:

01.09.2019 Radiolog në Royal Imaging Center

01.02.2019 – I angazhuar në sh.e permanences në Gjilan.

03.10.2018 Specialist i Radiologjisë

01.10.2014 – 03.10.2018 Specializant i Radiologjisë

01.07.2010 – 01.10.2014 Doktor i përgjithshem në QKMF Gjilan

05.10.2009 – 01.07.2010 Praktikë në spitalin e Hofit/Gjermani

05.10.2009 Doktor i Mjekësisë

Trajnimi / Studimi: 2003 – 2009 Mjekësi e përgjithshme, QKUK/Prishtinë

Shkollimi:

1999 – 2003 Shkolla e mesme , „Dr Asllan Elezi“ ,Gjilan.

Aftësi gjuhësore: Niveli shqip: gjuha amtare Niveli Gjermanisht: B2 Niveli English: B2

Kurse / seminare / Konferencat:

05.2016 Simpoziumi i shtatë Ndërkombëtar i Radiologjisë, Prishtinë / Kosovë

05.2014 Simpoziumi i gjashtë Ndërkombëtar i Radiologjisë Prishtinë/Kosovë

09.2011 – 08.2012 Kursi i gjuhës gjermane, niveli B2 Instituti ÖSD, Prishtinë / Kosovë

05.2011 Simpoziumi i katërt Ndërkombtar i Radiologjisë Prishitinë/Kosovë

Njohuri të tjera: Word, Excel, PowerPoint, Internet

Socials