Service Category: Shërbimet

Home / Shërbimet
Rezonance magnetike – MRI
Service

Rezonance magnetike – MRI

Rezonancë magnetike e të gjitha organeve dhe sistemeve të organizmit Ofron të gjitha ekzaminimet me rezonancë magnetike native si dhe me kontrast për të gjitha organet dhe sistemet e organizmit sipas protokolleve të standardizuara. Gjithashtu, për herë të parë në Kosovë realizohen MRI artrografitë (ekzaminim i nyjeve me rezonancë magnetike pas aplikimit direkt të kontrastit...

DEXA (densitomteria e kockave)
Service

DEXA (densitomteria e kockave)

Kabineti i Densitometrisë ( DEXA ): ofron diagnostikimin e saktë dhe të shpejtë të humbjes së dendësisë së kockave (osteopenisë dhe osteoporozës) problematika të shpeshta sidomos tek femrat pas menopauzës dhe një e gjë e tillë mundëson trajtim adekuat sipas protokolit.