Service Category: Shërbimet

Home / Shërbimet
Rezonance magnetike – MRI
Service

Rezonance magnetike – MRI

Rezonanca magnetike (MRI /RM ) – Rezonanca magnetike (MRI /RM ) është një ekzaminim imazherik joinvaziv dhe pa dhimbje, që përdor fushën elektromagnetike për të ndihmuar mjekët në diagnostikimin e sëmundjeve të ndryshme, si metodë plotësuese për metodat e tjera imazherike, – Rezonanca Magnetike mundëson imazhe të detajuara të të gjitha strukturave të trupit. Jep...

DEXA (densitometria e kockave)
Service

DEXA (densitometria e kockave)

Densitometria e kockave (DEXA) Osteoporoza është një humbje e konsiderueshme e dendësisë minerale të kockave që prek miliona gra, duke i vënë ato në rrezik për fraktura patologjike. Ne ofrojmë densitometri të kockave, e cila mat saktësisht dendësinë minerale të kockave (Bone Mineral Density- BMD), duke lejuar vlerësimin e rrezikut të frakturave së pacientit. Sistemi...

Shërbime tjera
Service

Shërbime tjera

Cfarë është Infiltrimi i periradikular/intra-artikular nën udhëheqje me CT? Shtylla kurrizore është burimi i dhimbjes dhe paaftësisë më shpesh se çdo pjesë tjetër e trupit. Dhimbja e shtyllës kurrizore mund të menaxhohet me procedura intervente analgjezike të drejtuara nga tomografia e kompjuterizuar(CT), të tilla si infiltrimi/bllokimi periradikular dhe intra-artikular. Një injeksion periradikular/intra-artikular i steroideve ofron lehtësim afatshkurtër(mesatarisht...