Rezonance magnetike – MRI

Home / Rezonance magnetike – MRI
Rezonance magnetike – MRI
Rezonance magnetike – MRI
Rezonance magnetike – MRI
Rezonance magnetike – MRI
Rezonance magnetike – MRI
Rezonance magnetike – MRI
Rezonance magnetike – MRI
Rezonance magnetike – MRI

Rezonancë magnetike e të gjitha organeve dhe sistemeve të organizmit

Ofron të gjitha ekzaminimet me rezonancë magnetike native si dhe me kontrast për të gjitha organet dhe sistemet e organizmit sipas protokolleve të standardizuara.

Gjithashtu, për herë të parë në Kosovë realizohen MRI artrografitë (ekzaminim i nyjeve me rezonancë magnetike pas aplikimit direkt të kontrastit në nyje) ekzaminim ky që bën të mundur detektimin e saktë dhe të shpejtë të problematikave të ndryshme në nyje.

Eksklusivitet: MRI-Radio-Onkologjika diagnostikimi primar i tumoreve dhe përcjellja e vazhdueshme sipas protokolleve të standardizuara.