Tomografi e kompjuterizuar – CT

Home / Tomografi e kompjuterizuar – CT
Tomografi e kompjuterizuar – CT
Tomografi e kompjuterizuar – CT
Tomografi e kompjuterizuar – CT
Tomografi e kompjuterizuar – CT
Tomografia kompjuterike CT përdor një kombinim të rrezeve X dhe teknologjisë kompjuterike për të krijuar pamje të organeve të brendshme, kockave, indeve të buta dhe sistemit qarkullues të gjakut, të cilat tregojnë më shumë detaje sesa një radiografi e rregullt.
Kur sygjerohet një ekzaminim me CT?
Ekzaminimi me CT është një ekzaminim joinvaziv i cili realizohet shpejtë dhe thjeshtë në rastet e urgjencave p.sh pas një aksidenti rrugor mund të informoheni menjëherë rreth dëmtimeve të organeve të brendshme dhe hemorragjisë, të cilat mund të jenë fatale për jetën
Radiologët, duke përdorur tomografinë kompjuterike CT, mund të diagnostifikojnë më lehtë sëmundjet si psh: kancerin, sëmundjet kardiovaskulare, sëmundjet infektive, traumat si dhe sëmundjet e sistemit muskoloskeletal, ekzaminim i cili ndihmon mjekun tuaj për të vendosur një plan konkret lidhur me procedurën e trajtimit.

Kabineti i Tomografisë së Kompjuterizuar (CT): ofron të gjitha ekzaminimet native dhe me kontrast për të gjitha organet dhe sistemet e organizmit gjithashtu sipas protokolleve të standardizuara ndërkombëtare me dozë minimale të rrezatimit.

Risi: IMAR  software (Image Artefact Reduction) ofron: ekzaminimin e saktë dhe pa defekte në sisteme ku janë të vendosura implante të ndryshme sidomos ato metalike më së shpeshti në sistemin muskuloskeletal  dhe mundëson një vlerësim adekuat të problematikës së caktuar.

Shërbimi i tillë është i pari i këtij lloji që ofrohet në vendin tonë dhe më gjerë.

Dual energy software ofron: diagnostikimin e saktë me dozë minimale rrezatimi për sëmundjet metabolike të cilat qojnë në depozitimin e kristaleve në nyje si p.sh. te sëmundja e Giht-it.

Ekskluzivitet:  CT Radio-Onkologjika diagnostikimi primar i tumoreve dhe përcjellja e vazhdueshme sipas protokolleve të standardizuara.