Ultrasonogarfi diagnostike

Home / Ultrasonogarfi diagnostike
Ultrasonogarfi diagnostike
Ultrasonogarfi diagnostike
Ultrasonogarfi diagnostike
Ultrasonogarfi diagnostike

Kabineti i Ultrazërit ofron: të gjitha ekzaminimet  ultrasonografike për inde, organe dhe sisteme të organizmit sipas protokoleve.

Ekskluzivitet : Diagnostika ultrasonografike e problematikave të gjirit.